Ak L Ve Tutku

Author: Jane Austen
Publisher: Le Adri via PublishDrive
ISBN: 9634280110
Size: 26.35 MB
Format: PDF, Docs
View: 7009
Download Read Online
Eserlerinde güçlü kadın karakterleri başkahramanlar olarak yer aldı. Bütün romanları sinemaya uyarlanan Jane Austen, Akıl ve Tutku'da aile değerleri ve akrabalık ilişkileri ile kadın duyarlığı ve aşkı ele alır.

Middle East Technical University Studies In Development

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 79.63 MB
Format: PDF, Mobi
View: 1368
Download Read Online
ilgilenir çünkü siyaset ve siyasal akıl her zaman kültürel ve toplumsal bir
bağlamdan kaynaklanır. ... Mouffe bu modeli, rasyonellik adına 'tutku'dan. iktidar
ilişkilerinden, tarihsel ve toplumsal koşullarından soyutlanmış bireyler arasında
ideal ...

V T Rk K Lt R Kongresi

Author:
Publisher:
ISBN: 9789751617651
Size: 79.98 MB
Format: PDF, Docs
View: 2970
Download Read Online
Tutku ise sahibine sadece onun lehinde olanı gösterir." (ez-Zerfa, s. 106) Bunun
açık anlamı şudur: Akıl, objektiftir; geneli, herkes için geçerli olanı gösterir. Tutku
ve is- tekse sübjektiftir; sadece hoşa gideni, nefsi okşayanı gösterir. Bu tespiti ...

Denemeler

Author: İsmail Tunalı
Publisher:
ISBN:
Size: 23.13 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3332
Download Read Online
Tutku, tutku konularının dışında insan bilincini bağlayıp sınırlayan, bilinci
körleştiren, insanı köleleştiren bir duygudur. Bundan ötürü ... Akıl ise insana
olayları ve gerçeği kavrama, değerlendirme ve değiştirme olanağı verir. Bu
bakımdan akıl ...

A K Ve Gurur

Author: Jane Austen
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750720628
Size: 32.60 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6562
Download Read Online
Aşk ve Gurur, taşralı bir beyfendinin kızı olan Elizabeth Bennett ile varlıklı ve soylu toprak sahibi Fitzwilliam Darcy arasındaki çatışmayı anlatır.

Dilbilim Sorunlar

Author: Berke Vardar
Publisher:
ISBN:
Size: 20.73 MB
Format: PDF
View: 7383
Download Read Online
Bi- çim ve anlam, akil ve tutku, toplum ve birey, dis. etki те iç olusum eleledir bu
bütünde. Dil, bir yamyla toplum hayatinin bütün görünümlerini kapsar, bir yamyla
da bilincin köklerine, bilinçaltmin derinliklerine uzanrr. Hem bir kurumdur, hem ...

Ahl K Retileri

Author: Bedia Akarsu
Publisher:
ISBN:
Size: 70.13 MB
Format: PDF, Kindle
View: 7395
Download Read Online
İnsan, akıl, ruh ve bedenle biçim kazanır ve kazanabilir, çünkü bu akıl insanca bir
akıldır, yani beden ve ruha bağlı olan bir akıldır. Logos biçimleri ... Zenon'a göre
tutku, «akla ve tabiata aykırı olan ruh hareketi ya da ölçüyü aşan içgüdü»dür.

Bursa Burcunda Edebiyat

Author: Nahit Kayabaşı
Publisher:
ISBN:
Size: 13.35 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1492
Download Read Online
rarlar değil, daha çok akıl adına yapılan ve genellikle aklın araçsallaş- tınlmasını
içeren edim, eylem ve kararlardır. ... Tarihsel gereklilik denilen şey, genellikle
sanıldığının tersine, aklın değerlerinden çok tutku ve çıkarları dile getirir. Siyaset ...