Ak L Ve Tutku

Author: Jane Austen
Publisher: Le Adri
ISBN: 9634280110
Size: 56.96 MB
Format: PDF, Docs
View: 6789
Download Read Online
Eserlerinde güçlü kadın karakterleri başkahramanlar olarak yer aldı. Bütün romanları sinemaya uyarlanan Jane Austen, Akıl ve Tutku'da aile değerleri ve akrabalık ilişkileri ile kadın duyarlığı ve aşkı ele alır.

Islam D Nce Tarihi

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9754929025
Size: 55.10 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3665
Download Read Online
Çünkü akıl hayvanlar için yok; çocuklar için gelişmemiş, deliler içinse
kaybedilmiş manevî bir cevherdir. Bu kadar çok şey borçlu olduğumuz böyle bir
kılavuzun gösterdiği yollardan gitmeksizin, o yokmuş gibi davranmak onun
kadrini bilmemek olacaktır. Akıl, kendisine uyulan bir kılavuz iken, doğru yolu
sürmek gibi bir endişenin ürünü olmayan tercihlere uymaya zorlanırsa, olması
gerekenin tam tersi oluyor demektir. Şehevî tutkuların (hevâ) her türlü kontrol
mekanizmasını reddetme ...

A K Ve Gurur

Author: Jane Austen
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750720628
Size: 51.72 MB
Format: PDF
View: 5944
Download Read Online
Aşk ve Gurur, taşralı bir beyfendinin kızı olan Elizabeth Bennett ile varlıklı ve soylu toprak sahibi Fitzwilliam Darcy arasındaki çatışmayı anlatır.

Ya Ama Felsefesi

Author: Nermi Uygur
Publisher: Yapi Kredi Yayınları
ISBN: 9750827694
Size: 40.26 MB
Format: PDF, ePub
View: 1230
Download Read Online
Akıl hazırlopla yetinmez. Akıl araştırmak demektir. Akıl, durmadan daha çok akıl
ister; tükenmek nedir bilmeyen bir çabayla sınırlarını genişletmeden edemez.
Sınırları genişledikçe de akıl- olmayanla sınırdaşlığı genişler... Aklın dostu da
düşmanı da akıldır. Dışta patlamasa bileheran içteniçe kaynayan biryanardağ
insan:öfke, kızgınlık, kıskançlık, istek, korku, tutku, sevgi, burukluk... Ya akıl,onun
yeriyurdu, çağıbaşarısıne peki? Uçsuz bucaksız derinlere uzanan yanardağın
olakiyalnızca ...

D V N

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 52.96 MB
Format: PDF, Kindle
View: 407
Download Read Online
Böylece varoluşun ve geçici dünyanın gerektirdiği vergiyi ide öder, fakat bunu
kendi cebinden değil, fertlerin tutkularıyla öder.79 Bu durumda, İde'nin tarihteki
gerçek fail (fail sebep), tutkuların ise sadece onun bir aleti olduğu görünür. Ne
var ki, tutku ide veya akıl tarafından biçimlendirilen bir tür maddî sebep gibidir de.
Bu Hegel'in şu sözlerinden çıkarılabilir: "İnsan bilgi ve iradesinde, bir maddede
olduğu gibi, akıl varlığa kavuşur." Yani aklın kurnazlığı çeşitli özgürlükleri öz-
bilince ...

Ahl K Retileri

Author: Bedia Akarsu
Publisher:
ISBN:
Size: 64.63 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3905
Download Read Online
Zenon'a göre tutku, «akla ve tabiata aykırı olan ruh hareketi ya da ölçüyü aşan
içgüdü»dür. Khrysippos tutkuyu, intellektualist bir şekilde, yanlış yargılar olarak
tanımlar. Bunlar da: Haz (hedone), istek (epithymia), üzüntü ya da acı (lype),
korku (phobos). Bunların karşısında da eupatheia, ya da ruhun akıllıca olan
duygu ve istem hareketleri var; bunlar da üç çeşit: Tinsel sevinç, akıllıca korku ya
da dikkat (eulabeia) akıl istemi (bulesis). Tutku, Khrysippos 'a göre, ruhun yanlış
yargıya ...

Ankara Niversitesi L Hiyat Fak Ltesi Yay Nlar Ndan

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 39.60 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4519
Download Read Online
gerçek erdem bütün bu tutkulardan bir arınmadır, ve ölçülülük, adalet, yüreklilik
ve bilgeliğin kendisi bir arınma vasıtasıdır. Bizi gizemlere erdiren ... (Dev., 439d_c
) . Nasıl ki devlet her üç sınıfın kendi işlerini görmesiyle doğru oluyor idiyse
insanda da durum aynidir....". (Dev., 441e). "Akıl mademki ölçülüdür, içimizde
olup biten her şeyi kollayıp yönetmek ona düşer". (Dev., 441e). "İyi ile kötüyü
ayırdeden akıl..". (Dev., 441c). İstekleri akıl yönetir ve ölçülü olmak akla uymaktır.
(Dev., 442d).

Denemeler

Author: İsmail Tunalı
Publisher:
ISBN:
Size: 48.45 MB
Format: PDF, ePub
View: 2832
Download Read Online
mı olması gelir. Tutku, tutku konularının dışında insan bilincini bağlayıp sınırlayan
, bilinci körleştiren, insanı köleleştiren bir duygudur. Bundan ötürü, politikacı,
iktidar olmanın dışında başka değerler olduğunu kavraya- mıyacak kadar
özgürlüğünü yitirir. Akıl ise insana olayları ve gerçeği kavrama, değerlendirme ve
değiştirme olanağı verir. Bu bakımdan akıl sahibi insan, olayların kölesi değil,
olayların özgür egemeni olur. Buradan aklın, özgürlüğü beraberinde getirmesi
niteliği doğar.

Gulliver In Gezileri

Author:
Publisher: Ithaki Publishing
ISBN: 9789758725229
Size: 13.65 MB
Format: PDF, Mobi
View: 291
Download Read Online
... dogalan geregi bütün erdemlere ge- nel bir yatkinhklan oldugundan ve
mantikh bir yaratikta kötü- lük olabilecegine dair herhangi bir düsünce veya
kavrama sahip olmadiklanndan, hayatlannin en yüce ilkesini, akh isleyip gelis-
tirmek, bütünüyle akhn yönetimi altina girmek olusturmakta- dir. Bizde oldugu gibi
akü, bir sorunu her iki açidan da makul gösterip, insani tartismaya sürükleyerek
kendini sorunsal bir noktaya da götürmüyor; sizi ânmda yakalayip ikna ediyor;
zaten akil, tutku ...