B Y K L Gat Ve Ansiklopedi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 61.17 MB
Format: PDF, Docs
View: 7212
Download Read Online
Bıyıklı Mehmcd Paşa ve ldrisi Bitlisi ile Çaldıran seferine katıldı. Şah ismail
tarafından Osmanlılara karşı koymağa gönderildi. Diyarbakır bölgesindeki
faaliyetlerinden sonra geri çekildi. Bazı yerleri geri almak için uğraştı ise de
başaramadı. Mardin civarındaki Koçhisar mevkiinde yapılan savaşta Bıyıklı
Mehmcd Paşa vc Diyarbakır bölgesi gönüllülerinin başında bulunan idris Bitlisi
tarafından yenilerek öldürüldü, (m) KARAHAN (Abdülkadir), türk edebiyat tarihçisi
(Siverek, Urfa 1913).

T Rk Dili Ve Edebiyat Ansiklopedisi

Author: Mustafa Kutlu
Publisher:
ISBN:
Size: 50.45 MB
Format: PDF
View: 5184
Download Read Online
Bıyıklı Hüseyin Çl.nin oğlu. Divan-ı Hümayun kâtiplerinden idi. 1700'de Kara
Mehmed Paşa ile birlikte Mısır'a gitti ve orada kaldı. Râmi* Mehmed Paşa'nın
valiliği sırasında Hazine Kâtibi oldu. Onun azledilerek Rodos'a sürülmesi üzerine
memleketine dönmeye karar verdi. Gelirken Tekirdağ'da ... Eserleri: Divan (1855)
, Nesâyih-i şeriyye ve mevize (1898), Keramet-i evliya, Muhasebe-i nefs, Usûl-i
vusûl, Durûb-t emsâl, Lu- gat-ı Farisiye, Şerh-i subha-i stbyan. (-*K.) RAStM
Haşmet.

T Rk D Politikas

Author: Mustafa Bıyıklı
Publisher:
ISBN:
Size: 67.38 MB
Format: PDF, Docs
View: 7154
Download Read Online
Osmanlı dönemi Mustafa Bıyıklı, Alâeddin Yalçınkaya. Carım, Fuad, İşlenmemiş
Konular: Bir Fas Heyeti, İstanbul'da Yetişmiş İki Fas İmparatoru, 4' üncü Henri ve
3 'üncü Mehmed, Türk Musikisi, Kur 'an 'ın Sahte Tercümesi, Abdülmecid ve Papa
9'uncu Pie, İstanbul 1966. Çaycı, Abdurrahman, Büyük Sahra 'da Türk-Fransız
Rekabeti (1858-1911), Erzurum 1970. Dinar, Ali, "Ali Dinar: The Last Sultan of
Darfur", Eastern African history : ofAfrican history : text andreadings, (ed. Patricia
W.

Author:
Publisher:
ISBN: 9786169004226
Size: 28.77 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 1335
Download Read Online