Relative Clauses In Gagauz Syntax

Author: İsmail Ulutaş
Publisher:
ISBN: 9789754282832
Size: 39.16 MB
Format: PDF, Docs
View: 7172
Download Read Online
Kan yapmi§ taa isleca yimaa. Ba§lami§ tutmaa kendini. Taa islaa yapmi§ yimaa.
Gene yiyeer. Dadu gene deermi§ §indisa: -Dd§e be gelinim ban te buracikta da
yaticam. Dd§eer o insancik yater. Dadu açan sabaleyn kalker gene bir bakir altin.
... U§aklar islaa. Bir da kan yaper yimaa. Yiyeerlar gozel nestederlar u§aklar
hepsi sevineer ani tatusu geldi. Deermi§: -Kan adam §eytan yiirekli. Kan nesta
deermi§ kan ha deermi§ gidiceyz deermi§ filannara. Ko§erlar faytonu. Ilerki
vakitta ...

Gagauz Syntax

Author: Ismail Ulutas
Publisher:
ISBN:
Size: 79.41 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2978
Download Read Online
21 Bir canacik pap§oy unu kalmis ta gene bir mamaligacik yapacak. Deermis -
Necin 22 aaliy bu usaklar be u$.aam? Deermi?: -Doyunmadilar deermi$. Sindi
gene isteerlar 23 yimaa. Yap ba usaam yap onnara da doyunsunnar ba. Yaper
kan bir mamaligacik. 24 Cekedeer yapmaa o mamaligayi. Cekettiynan yapmaa
bir canak undan olen bir 25 biiuk nesta dur ban da nesta bir biiiik mamaliga oler.
U$aklar yiyeer dadu da 26 yiyeer. Doyunerlar. Mamaliga kalmis taa. Sindi gideer
geceer ...

Roman Notlar

Author: Kemal
Publisher:
ISBN: 9789757696155
Size: 70.66 MB
Format: PDF, Docs
View: 2530
Download Read Online
aklar gene verildi. Gene ahndi. Bir arahk süt ve kahveleri zehirlendi. Fakat pa§
alar, bundan haberdar ola- rak, getirilen §eyleri içmediler. Nihayet 9 Nisan 1883
ve 28 Recep 1301 günü ak§ami, Mithat ve Damat Mahmut Pa§alann katli kararla
§tinldi. Fakat cinayet ba§ka bir sebeple ertesi geceye birakildi. Gece saat alti
buçuk. Mülâzim-i Ewel Çerkes Ibrahim, Mülâzim-i Sani kumah Nuri, Ordu'lu
Ahmet Çavu§, Yozgat'h kunduraci ísmail, Kütahya'h nefer Ahmet ve Mehmet ve ...

Toros Ocu U

Author: M. Şevki Yazman
Publisher:
ISBN:
Size: 14.32 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3205
Download Read Online
Tarlalar yandi, ekinler yan- di, ba§aklar yandi. Gayrik bugday aramaym bizimkiler
. Bu sene gene açiz. Dövündü, dövündü; söylendi. O altmis senelik tecrü- besile
ve bu kurakhktan sonra sam yelinin nasil bir belâ oldugunu, gelismekte olan
basaklan nasil kavuracagini, bêla kadar uzayan ekinin nasil içi bo§ basaklar
verecegi- ni pekâlâ biliyordu. Arada bir yine eski dertleri depre- niyor: — Kör
olsun ha bu bizim köylüler, komsular kör ol- sun, diyordu. Ben nasil çirpindum,
onlara nasil ...

Cumartesi Yaln Zl G Z Notlar

Author: Selim İleri
Publisher:
ISBN:
Size: 38.29 MB
Format: PDF, Docs
View: 1871
Download Read Online
Yoksa annemle babam birer yontu gibi su- sarlardi, tahtalarin gicirtisi isitilirdi
zaman zaman. Vakit vakit kiymali yumurta yerdik ve annem gur- bet §arkilari
söylerdi. Çayirlarla kari§mis bulundu- gumuz bölgede ba§aklar. Sür'ü ba§kani bir
kartalla el sikisiyor. Atmacalarla tanisiyoruz bir de. Sayisiz atmaca, sarimsak
yerlermis her ak§am. Bu sicak insani bunaltiyor. Paltomu çikarinca da kiçimin bü-
yüklügüne yabansi yabansi bakiyorlar. Gebe§ bir kadinca, «Hamamtasi»
diyenler çikiyor ...

Nyelvtudom Nyi K Zlem Nyek

Author: József Budenz
Publisher:
ISBN:
Size: 29.65 MB
Format: PDF, ePub
View: 2305
Download Read Online
... se'ke'lde', kürkü gene доме brakarak o odadan ée'kte'm, kará'ése'nda-ki odaje'
aóte'm, bide {бед bakaíe'm-ki- @fendi kös'ede oturiior, galz'ba Диме aünnet
olmuä almalé-kí. önünde Ы' c'ekmeg'e, üstünde bi'r take'm ojung'aklar var. Рей.
Ulan naal ojung'ak onlar? ne vat-de' éekmeg'enin üstünde bakaje'm .7 Kaw.

T Rk Dili

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 34.14 MB
Format: PDF, Docs
View: 5059
Download Read Online
... kayitsiz kal- mayan, kaderin darbelerine yigitçe, sabirla gögüs gcren, gelecege
umutla bakan birini anlasan bile, sorun gene de oldukça yalin ve açik. ... U§aklar
incelige özenmeden yalin bir dille konusjnah. Коса kirmizi burunlu emekli yüz-
ba|ilar, ayya§ gazeteciler, açhktan nefesi kokan yazarlar, veremli i§çi ka- dinlar,
hiç bir özürü olmayan gençler, dü§lerde ya§ayan kizlar, iyi yürekli hastabakicilar
-bunlann hepsi о kadar çok anlatilmiçtir ki, yangindan karar gibi kaçacaksin ...

Hayat Aile Ansiklopedisi

Author: Şevket Rado
Publisher:
ISBN:
Size: 49.73 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2004
Download Read Online
Dün oldugu gibi bugün de — bu- günün рек maddi görünen sartlari içinde —
dostlugun gene рек yüksek bir yeri vardir. Hattá, dostluk daha da büyük bir deger
kazanmistir di- yebiliriz; cünkü dostluk kiligina giren menfaatlerle sik ... Dördüncü
hastalik gibi bunlar da benzedikleri hastaliklara karsi ba- gisiklik kazandirmazlar.
Belirtileri. — Dördüncü hastalik bas agnsi, kinklik, halsizlik gibi. baska
hastaliklarda da görülen be- lirtilerle ... AKLAR. Agiz boslugunun dismda, âdeta
çift kanadli bir ...

Mavi Kitaba Yan T

Author: Türkkaya Ataöv
Publisher:
ISBN: 9789756288979
Size: 72.43 MB
Format: PDF, ePub
View: 4121
Download Read Online
düzeyine ister istemez indirgeyecekti. Dü§mani böylesine tanimla- mak kendi
yurtta§ini tiksindirecek, neredeyse midcleri bulanan genç ku§aklar en yakin
askerlik subesinde solugu ahp silâh altina gönüllü gireceklerdi. Yukanda
yaymaca sanatinin en beceriklisinin Britanya Hükumeti oldugunu söyledim.
Bunun inandinci bir anlatimi olmah. 1832'de ilki gerçekle§ip arkasi gelen ünlü
Reform Yasalannin seçmen sayisini çogaltmasi ve gene 19'uncu yüzyilda Egitim
Yasalannin okur-yazar ...

Virg L

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 76.95 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4872
Download Read Online
("Izmir ve Çevresi Rum Halk Müzigine Genel Bir Balu§") Gene de, Türkler için
Gurbet kavrami Sila kavrami, Yunanblar için de Ksenitia kavrami sanatsal
üretime büyük kaynak olmuçtur, bu yadsmamaz. Herkiil Mil- las'm ... 129) Ayni §
eyin Türkler için de geçerli oldugunu bir dereceye kadar söy- leyebiliriz, Arabesk
kültür nedir lu ba§- ka? Diger bir degiste ... Ydmda Mübadele ve Güncel Sorunlar
") Yaygm oían görü§ün aksine son yillarda mübadeleye ilgi duyanlar daha çok 2.
ku- §aklar ...