Haftaya Bak

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 40.51 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1424
Download Read Online
Partinin yayımladığı bildiride de reformculara baskı yapan muhafazakârlara ».n
bir mesaj iletildi. ... Reformcu partiler 3 er milletvekilinin seçildiği Ah- vaz ve
Abadan illerinde bütün milletvekilliklerini kazanırken, Kerec'de reformcu kadın
aday Farıma Kemim, seçimleri kaybetti. ... Beyaz Saray, Ulusal Güvenlik Konseyi
, Dışişleri Bakanlığı ve Penta- gon'daki konuşmaların israil casuslannca
olağanüstü güçlü ...

Smet N N Lozan Bar Konferans

Author: İsmet İnönü
Publisher:
ISBN:
Size: 51.36 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2590
Download Read Online
konuşma, demeç, makale, mesaj, anı ve söyleşileri İsmet İnönü, İlhan Turan ...
olacagini, halbuki muâhede imza edilince istanbul'daki vaz'iyyetimiz kendilerinin
de imzalan altinda kabullerini mukârin olacagindan çok saglam olacagini izâh
etti.

Perv Ne Mu N D N S Leyman

Author: Nejat Kaymaz
Publisher:
ISBN:
Size: 78.24 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4049
Download Read Online
oğlu, Selçuklu sultanı (1266-1283); 1266 da henüz bebeklik çağında iken
Pervane (bk. b.) ... huzuruna gitmeğe karar vermişken Karatay'm ölümü ile vaz
geçip küçük kardeşi II. ... bölgesinin tasarruf haklarını bıraktığını bildiren bir mesaj
yollayarak yardım istemesi 87-8; Ali Bahadır ve Uğurlu yönetimindeki ...
götürülmesi, Altın Ordu'daki hayatı ve ölümü 108-9 n 33; Kırım'da iken Fahrü'd -
Dîn Ali'den maddî yardım istemesi ve onun bir süre vezirlikten azline sebep
olması 133; aynca bk.

T Rkiye Diyanet Vakf Sl M Ansiklopedisi

Author: Türkiye Diyanet Vakfı. İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü
Publisher:
ISBN:
Size: 43.35 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4118
Download Read Online
FİDAI ( ) J n Batmiler'in, muhaliflerini tehdit veya ortadan kaldırmak yetiştirdikleri
görevli. ... Hasan Sabbâh elçiye, gözünü kırpmadan hayatını feda edecek
binlerce fidâîsi olduğunu söyleyerek sultana bir mesaj vermek istemişti. ... Rey'de
Şiîlikle itham edilen Fahred- din er-Râzî bunun asılsız olduğunu söyleyerek vaaz
ve derslerinde İsmâilî mezhebini ve ... XX. yüzyıl baş- lannda İran'daki meşrutiyet
hareketleri sırasında önce cumhuriyet taraftarla- nna. sonra da liberal düşünceye
sahip ...