Silas Marner

Author: George Eliot
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750727924
Size: 69.54 MB
Format: PDF, ePub
View: 2689
Download Read Online
Eğer insanın günahları kadar acılarını da kaydeden bir melek varsa herhangi bir
sorumludan yoksun yanlış fikirlerin ne kadar da kederlendirdiğinin ve bu kederin
ne derin olduğunun herhalde farkındadır. Marner ... Bu durumun Lantern Yard'
daki yoldaşlara ilan edilmesinden kısa bir süre sonra Silas Marner, kasabayı terk
etti. 1. Ortaçağ'dan sonra ve Sanayi Devrimi'nden önce İngiltere'nin folklorik,
geleneksel ve kırsal yaşam tarzını belirtmek için kullanılan kavram. (Ç.N.) 2.
Yonatan ...

Haftaya Bak

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 76.20 MB
Format: PDF, ePub
View: 6811
Download Read Online
Böylece Cumhurbas- Adalet milletvekili seçilebi) kanı Muhammed Hatemi'yi
destekleyen reformcu cephe, 1 8 Şubat'ta yapılan seçimlerin 1 . turundaki büyük
başarısını önceki gün yapılan ikinci turda da tekrarladı. yar" dedi. Partinin
yayımladığı bildiride de reformculara baskı yapan muhafazakârlara ».n bir mesaj
iletildi. Bildiride, "Sonuçlar, reform hareketini bastırmak Içfcn ymsachşı yoflara
başvuran herkese açık w net bir mesaj 'İsrail ABD 'yi y Ularca dinledi' ▻ FBI, İsrail
'in Beyaz ...

Smet N N Lozan Bar Konferans

Author: İsmet İnönü
Publisher:
ISBN:
Size: 44.57 MB
Format: PDF, Docs
View: 2900
Download Read Online
Fransa, ingiltere, Italya da'vet eden devletler oldugu cihetle kâide-i riyâsetin bu
üç devlete ait olmasi lâzimgelecegine ve da'vet edilen devletler, yani Türkiye,
Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan'in dav'etçi olmadiklan cihetle riyâset ...
çünkü bu son taktirde gerek ingilizlere ve gerek Yunanlilara karsi bir hiss-i
husumet birakilmiç olacagini, halbuki muâhede imza edilince istanbul'daki vaz'
iyyetimiz kendilerinin de imzalan altinda kabullerini mukârin olacagindan çok
saglam olacagini ...

Perv Ne Mu N D N S Leyman

Author: Nejat Kaymaz
Publisher:
ISBN:
Size: 63.58 MB
Format: PDF, Docs
View: 373
Download Read Online
23, 125-126 n 106, 164; ayrıca bk. 7, 21, 33, 42, 97 n 7, 111, 112 n 41; bk. Gıyâsü
'd-Dîn, Gaiasadinus. Keyhüsrev III, Gıyâsü'd-Dîn, IV. Kılıç Arslan'ın (bk. b.) oğlu,
Selçuklu sultanı (1266-1283); 1266 da henüz bebeklik çağında iken Pervane (bk.
b.) tarafından tahta çıkarılması ve bir kukla gibi yetiştirilmesi 123-4; 1275 de
Pervane ve Tuku (bk. bl.) ile Urmiye'ye Abaka'nın (bk. b.) yanına gitmesi 140;
1276 da isyan eden Ha- tîr-oğlu Şerefü'd-Dîn (bk. b.) tarafından Kayseri'den (bk.
b.) ...

T Rkiye Diyanet Vakf Sl M Ansiklopedisi

Author: Türkiye Diyanet Vakfı. İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü
Publisher:
ISBN:
Size: 30.61 MB
Format: PDF, ePub
View: 1859
Download Read Online
FİDAI ( ) J n Batmiler'in, muhaliflerini tehdit veya ortadan kaldırmak yetiştirdikleri
görevli. ... Nizâriler'in İran'da yerleşmesini sağlayan Hasan Sabbâh'ın siyasî
muhaliflerini ortadan kaldırmak için kurduğu terör örgütüne "fidâiyyân" adı
verilmişti. ... Rey'de Şiîlikle itham edilen Fahred- din er-Râzî bunun asılsız
olduğunu söyleyerek vaaz ve derslerinde İsmâilî mezhebini ve teşkilâtını açıkça
lânetlemeye başlamış, haber Alamut'a ulaşınca bu sözlerin halk üzerinde
İsmâiliyye aleyhinde ...