Dealizme Kar Diyalektik Ve Tarihsel Materyalizm

Author: Derleme
Publisher: Evrensel Basım Yayın
ISBN: 6053311871
Size: 29.13 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 1788
Download Read Online
Rasyonalizmi ancak, onu, geçmişteki formlarından biriyle tanımlarsak,
yanikaydettiği gelişmeyi inkar edersek materyalizmle karşı karşıya getirebiliriz. 18
.yüzyıl materyalizmi, kartezyenci rasyonalizmin gelişmişbir biçimiydi. Kendi
hareketliliği içerisindekirasyonalizmdi. D'Alembert, “Descartes'e karşısavaşmak
için kullandığımız silahlar,sırf böyle olduğu için, onun kendisine ait olmaktan
çıkmazlar” diyordu. Diyalektik materyalizm, işte bu materyalizmin vebu
rasyonalizmin gelişmiş, ileri ...

Marksizm

Author: Kaynak: Wikipedia
Publisher: Books LLC, Wiki Series
ISBN: 9781232929871
Size: 18.45 MB
Format: PDF, Kindle
View: 888
Download Read Online
Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 30. B l mler: Stalinizm, Tarihsel materyalizm, Diyalektik Materyalizm, 1844 Elyazmalar?, Post-Marksizm, Frankfurt Okulu, Hikmet K?v?lc?ml?, K lt r end strisi, Bat?

Stratejik A Dan In

Author: Hasan BİLGİN
Publisher: International Strategic Research Organization (USAK)
ISBN: 6054030248
Size: 30.57 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2288
Download Read Online
Alman filozofu Hegel'in diyalektiği, idealist bir diyalektikti. Proletarya hareketinin
büyük adamları Marx ve Engels, insanın bilgi tarihindeki olumlu başarılarının bir
sentezini yapmışlar ve özellikle Hegel diyalektiğinin akla uygun öğelerini seçip
benimseyerek diyalektik materyalizm ve tarihsel materyalizm teorilerini
yaratmışlar ve böylece düşünce tarihinde eşi görülmemiş bir devrim meydana
gelmiştir. Daha sonraları, Lenin ve. * Zedung, Doğumunun..., s. 124. 37
Fukuyama, Tarihin Sonu ...

Karl Marx

Author: Kaynak: Wikipedia
Publisher: Books LLC, Wiki Series
ISBN: 9781232928140
Size: 80.69 MB
Format: PDF, Kindle
View: 7336
Download Read Online
Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 44. B l mler: Karl Marx kitaplar?, Marksizm, Stalinizm, Tarihsel materyalizm, Diyalektik Materyalizm, 1844 Elyazmalar?, Post-Marksizm, Frankfurt Okulu, Kom nist Manifesto, Hikmet K?v?lc?ml?

Edebiyat St Ne Yaz Lar

Author: Murat Belge
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750512952
Size: 59.11 MB
Format: PDF, Docs
View: 5082
Download Read Online
Tarihî materyalizm falan da bence tarihin mümkün olduğu kadar bilimsel
açıklama yöntemidir. Ve benim için de ağırlıklı olan tarihî materyalizm, diyalektik
materyalizm değil. Diyalektik materyalizm 19. yüzyıl genel ideolojik düşünsel
atmosferinin içinden çıkan, 20. yüzyılda biraz yetersiz kalmış, 21. yüzyılda da pek
fazla dayanacağını sanmadığım bir düşünce tarzı. Diyalektik materyalizmi
bugünkü bilimler aşmıştır, en hafif deyimle. Peki bugün Türkiye'de sayıları hiç de
azımsanmayacak ...

Maddecilik

Author: Kaynak: Wikipedia
Publisher: Books LLC, Wiki Series
ISBN: 9781232947479
Size: 59.40 MB
Format: PDF, Docs
View: 6809
Download Read Online
Kaynak: Wikipedia.

Ateist Dergi Say 9 Eyl L 2014

Author: ateistdergi.com
Publisher: Ateistler Dergi
ISBN:
Size: 27.26 MB
Format: PDF
View: 1822
Download Read Online
... batağına saplandığını söyler Monod. Doğada içkin bir ereksellik arama
çabalarının da animizmden kurtulamadığını vurgulayan Monod, Rastlantı ve
Zorunluluk'ta daha çok, “[Diyalektik materyalizmde] insan düşüncesi tarafından
yansıtılan dış dünyanın değişim yasalarını bulan” Marksizmin animist yönü ile
hesaplaşır. Kendisini de sosyalist olarak tanımlayan Monod, sosyalizmi diyalektik
materyalizm ve tarihsel materyalizm gibi yanlış öncüllerden kurtarmaya çalışır.
Ancak animizm ...

T Rk D Nce D Nyas N N Bunal M

Author: Kurtuluş Kayalı
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 975052084X
Size: 53.77 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6501
Download Read Online
Yöntem olarak tarihsel materyalizm ve diyalektik materyalizm benimsense de,
işçi sınıfı ile burjuvazi arasındaki çelişki önemsenmeyip çözümlemelerinde
sömürülen uluslarla emperyalizm arasındaki çelişki esas alınmıştır. Bunun
üstüne bir de sınıf çelişkisinin Türkiye'de bariz bir biçimde ortaya çıkmadığı
gerçeği, daha doğrusu Türkiye'nin toplumsal yapısının farklılığı eklenince
Kemalizmin “Biz bize benzeriz” mantığıyla uyumlu bir ekonomi siyaseti çıkmıştır.
İnkılabın ideolojisini üretmek ...