Ikna Ve Konu Ma

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9750603427
Size: 65.76 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4036
Download Read Online
İKNAYA TARİHSEL BAKIŞ VE İKNANIN TOPLUMSAL HAYATTAKİ YERİ İknanın
Psikolojisi kitabının yazarı Robert B. Cialdini, iknanın toplumsal hayattaki gücünü
ve vazgeçilmezliğini vurgulayan kitabında, ikna etme tekniklerine gerek ikna
eden gerekse de edilenler açısından ilginç örnekler sunmaktadır. İknanın
toplumsal hayattaki önemi, kitapta yer alan satış elemanlarının gerçekleştirdikleri
farklı bir ikna edici taktik özelinde şu şekilde vurgulanmaktadır (Cialdini, 2001, s.
67): "Eğer ...

Televizyon Reklamlar Na Y Nelik Phe

Author:
Publisher: nuket ergec
ISBN: 9750602765
Size: 10.62 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5251
Download Read Online
Satış ve reklam üzerindeki diğer psikolojik tavırlar, dikkat, ilgi, inanç, istek,
hatırlama, güven, kanıdan oluşur. Psikologlar, tüketici araştırmacıları ve
pazarlama profesyonelleri tarafından sunulan ikna süreci modelleri yukarda
işaret edilenler çerçevesinde diğer psikolojik aktivitelerden ya da benzer
durumlardan oluşur. Örneğin tutumlar, duygular, hissedişler, imajlar, akıla dayalı
karşılaştırmalar, kategorileştirmeler gibi. Bu nedenle tüketici ikna çerçevesinde
düşünüldüğünde, psikolojik ...

Sosyal Psikoloji

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9750602927
Size: 58.51 MB
Format: PDF, Mobi
View: 260
Download Read Online
İkna Edici İletişim Tutum değişimi konusunda önemli rol oynayan diğer bir
kuramsal yaklaşım ikna edici iletişim modelidir. Bu modele göre bir iletişimin etkili
olması beş bağımsız değişkene bağlıdır: Kaynak, mesaj, araç, alıcı, erek. Bu
değişkenler, bireyin dikkat, kavrama, kabul, saklama ve sözlü ya da davranışsal
eylem gibi özelliklerini değişik ölçülerde etkilemektedirler. İkna edici iletişimle
tutum değiştirme konusunda yapılan araştırmaların önemli sayılabilecek bazı
bulgularını şöyle ...

Arayan Adam Cilt Hani Ben Ocukken

Author: Reha Oğuz Türkkan
Publisher:
ISBN:
Size: 59.20 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3774
Download Read Online
DNA Computer International (Genetik Araştırmalarının Bilgisayara Aktarımı, ABD)
• Human Values Foundations (Uyuşturucu ve Çevre Eğitimi Vakfı, ABD) • Huxley
Institute • Türk 2000 Vakfı Eğitim Verdiği Şirketlerden Bazıları: • Grolier (Yayıncılık
) (ABD) Psikolojik Danışmanlık; İkna Psikolojisi ve Satış Teknikleri Seminerleri •
Elektrolux (Beyaz Eşya) (ABD) İkna Psikoljisi ve Satış Teknikleri Seminerleri .
Martial & Co (Halkla İlişkiler) (ABD) Psikolojik Danışmanlık; Halkla İlişkiler ve İkna
 ...

B T Nsel Toplumun Psikolojisi

Author: Michael Laitman
Publisher: Laitman Kabbalah Publishers
ISBN: 605474514X
Size: 70.22 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4809
Download Read Online
Dünya işbirliğinin gerekli olduğuna ikna edilmek zorundadır. Ve bu gün bunu
yapamıyoruz. Bu işbirliği ne anlama gelir? Tüm dünyayı küresel kararlara
uymaya ikna etmeliyiz. Ama önce yakınlaşmaktan başlayalım! Haydi, diktatörleri
olan bir Güney Amerika, Doğunun hükümdarları, ABD veya Rusya, Avrupa Ve
nüfus patlaması olan bir Çin olmadığını ama tek bir küresel, bütünsel ülke
olduğunu hayal edelim. Bu gün bunu yapmak için gücümüz var çünkü ekonomik,
politik ve özellikle ...

D Tan T M Ve Turizm

Author: Hasan Olalı
Publisher:
ISBN:
Size: 47.88 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1583
Download Read Online
Reklamın psikolojik şoku bir antipati yaratmadığı sürece, potansiyel tüketici ile
mal ve hizmet arasında ilk temas optimist bir ortamda başlatıldığı» takdirde daha
etkili olur. 4. İkna Reklam psikolojisi süreci genellikle ikna aşaması ile tamamlanır
. Ancak unutmamak gerekir ki; bugün son derece sert eleştirilerin ve reklama
karşı güvensizliğin egemen olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kültür düzeyi artmış
olan insanlar reklam metninde, ikna olabilecek bir mal ve hizmet için bilinçli ve
bilgili ...

Jung Psikolojisi

Author: Carl Gustav Jung
Publisher: eKitap Projesi via PublishDrive
ISBN: 6155573107
Size: 57.90 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 7696
Download Read Online
"Bir Psikoloji & Modern Psikanaliz Kurami" Carl Gustav Jung. Kendi hatırı için acı
çektirmekten zevk alır. Ve bu oyunları beceri ile oynamaktan hiç çekinmez.
Terörist: Bu kara şovalye çarpıtılmış bir ideale göre hareket eder, kendini haklı
görür ve kendi erdemine inanır ve çevresindeki herkesi buna göre yargılar.
Ahlaki açıdan ikna edilemez bir durumdadır. Şıllık: Aldatır, yalan söyler, çalar.
Onun başarıya yükselişi etrafındaki pek çok insanda kötü izler bırakmıştır.
Etrafındaki kimseyi ...