M Rut Inqilab 100

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 38.61 MB
Format: PDF, ePub
View: 6406
Download Read Online
Har iki imperialist dovlatin harbi birlasmalari Iran arazisinda ozlarini isgalci- lara
maxsus tarzda apanr, yerli adat-ananaya hormat etmadan daxili islara
kobudcasina miidaxila etmakdan bela cakinmirdilar. isgalci ordular Iran
vatanparvarlarina ...

T Rk D Nyas Ara T Rmalar

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 35.39 MB
Format: PDF
View: 7502
Download Read Online
Bu savasta bazi ögretmenlerimiz, hem isgalci güçlere karsi örgütlenmede hem
de bizzat cephede gönüllü mücahitler olarak mücadele vermislerdir. 1. Kurtuluç
Savasi Gönüllü Mücahitleri 15 Mayis 1919'da Yunanlilar tarafmdan izmir'in isgali
 ...

Erdem

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 38.95 MB
Format: PDF, ePub
View: 4472
Download Read Online
Burada da halk kahramanlari isgalci ingilizleri ve Yunanlıları İzmitten ve
Adapazari'ndan cikarmislardir. Bu basarilar Türk halkının mücadelegücünün,
azim ve kararının eseridir.” Sadece bir bàlümünü verdigimiz bu mūcadelelerde
beliren iki ...

Belleten

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 27.13 MB
Format: PDF, ePub
View: 850
Download Read Online
Toplantida; isgalci düsmana karsi direnis fíkrini savunun Zerruk Pasa, valinin
merkez sarayina çekilerek direnisin oradan yönetilmesinin uygun olacagini, orayi
savunmanin daha kolay oldugunu ileri sürdü. Zerruk Pasa, valinin de onayi ile ...

T Rkistan Da Yenilik Hareketleri Ve Ihtilaller 1900 1924

Author: Timur Kocaoğlu
Publisher:
ISBN: 9789080440951
Size: 64.98 MB
Format: PDF
View: 1785
Download Read Online
Ancak isgalci kuvvetlerin yaptiklanni, cevirdikleri oyunlan goren Mustafa Qokay
istanbul'da fazla kalamayacagini, Tiirkistan meselesiyle ilgili diisiincelerini
burada icraata dokemeyecegini anhyor. istanbul'da gordiikleri. Turkiye
hakkindaki ...

Be Inci Milletleraras Yemek Kongresi

Author: Feyzi Halıcı
Publisher:
ISBN: 9789751611116
Size: 19.43 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3868
Download Read Online
Ülkemiz asirlar boyu muhtelif gaspçi ve isgalci devletlerin hücumlanna ugrayip
parçalansa; geçici ugursuzluga ugrasa da yine özünün gücü hesabina millî
medeniyetini ve nillîyemeklerini koruyup, saklayabilmistir. Azerbaycan
uemeklerinini ...

Author: Фäзаил Аğамалı
Publisher:
ISBN:
Size: 60.94 MB
Format: PDF
View: 5851
Download Read Online
Meruze hazir olandan sonra Avropa §urasi novbeti defe 6z senedlerinde tesdiq
edecek ki, Ermenistan isgalci dovletdir ve o, Azerbaycan torpaqlanni azad
etmelidir. eminem ki, bu, bele olmahdir. Diger vezifem ise burada Azerbaycamn
milli ...

Az Rbaycan Folklorunun Regional X Susiyy Tl Ri

Author: Hüseyn İsmayılov
Publisher:
ISBN:
Size: 60.26 MB
Format: PDF
View: 365
Download Read Online
Cildir eyaletinin icerisinde yerlesen Agbaba bolgesi bir terefden Axilkeleye, bir
teref- den Cildir - Qarsa, bir terefden de Dag-Borcahya soykenir. Bu erazi 1877-
1878-ci illerde bas vermis rus-tiirk miihari- besinden sonra isgalci ruslann eline ...