Vah Y

Author:
Publisher: Behman Mentesoglu
ISBN: 6055535564
Size: 26.69 MB
Format: PDF
View: 2045
Download Read Online
Vadedilmiş Toprakların Kayıp Kitabı. 17 ''Ve Kral ağustos ayında Sippar'a geldi.
Yakubel sen anlattığım Sippar ve Ur şehrini gördün sanıyorum?'' ''Evet, Üstadım
bu şehrin kuruluşu ile ilgili bir efsaneden söz edildiğini duydum. Şinar diyarında
yaşamış olan Karabaşlar, bu şehre eski zamanlarda 'Zimbir' adını vermişler.
Zimbir Karabaşlıların dilinde 'kuş şehri' demekmiş. Burayı ilk olarak, Tufan öncesi
zamanlarda göklerden kuşa benzeyen ilahi ruhlar gelerek kurmuşlar. İşte bu
yüzden ...

Bir Imparatorluk Kerken

Author: Cahit Uçuk
Publisher:
ISBN: 9789753634120
Size: 79.17 MB
Format: PDF
View: 2181
Download Read Online
Reşit Imrahor □ Kayıp Ruhlar İsimsiz Adalar Levent Yılmaz □ Yarım Damla
Gültekin Emre □ Sofokles'in Antigone'si Bertolt Brecht □ Siyaha Elveda Gültekin
Emre □ Varduman Salâh Birsel □ İkaros'un Uçuşu Güven Turan □ Modern Türk
Şiirinin ... Lütfi Özkök-Yüksel Peker Lodoslar Şehri Füruzan Sevda Sözleri Cemal
Süreya O Günler Pastemak KÂZIM TAŞKENT KLASİK YAPITLAR DİZİSİ □ Genel
Dilbilim Sorunları Emile Benveniste □ Sirte Kıyısı Julien Gracq □ Ak Şeytan
John ...

Osmanl N N Kay P Atlas

Author: Mustafa Armağan
Publisher:
ISBN:
Size: 36.61 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6031
Download Read Online
Gece gündüz kaynayıp duran şehri, makinelerin uğultusunu, burjuva düzeninin
doruğu olan görünüşteki o "kanşıklık"ı, zehirli sulanyla Thames nehrini, taş
kömürü dumanı yüklü havasını, Whitechapel gibi "korkunç köşele- ri"ni -ki
buralarda halk yan çıplak, aç ve yabanidir- müthiş bir gerçekçilikle dile getirir Suç
ve Ceza'nm St. Petersburg'una vurgun romancımız. Londra'da bu birbirini ezen
kalabalığa hayran olmak bir yana, bu kalabalığı bir sürüye benzetir; onlan
dünyanın dört bir ...

Uygarl Klar Kap S Urfa

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 16.74 MB
Format: PDF, ePub
View: 396
Download Read Online
Urfa'da gerçek boyutlarda yapılmış ve yine dazlak kafasındaki göz oyuklarına
obsidiyen jiletler yerleştirilmiş olan figür, biçim- lendirilişle Nevali Çori'deki kayıp
kült heykelin bir tasarımını sunabilir. Bir tanrıyı temsil eden ereksiyon halinde bir
erkek heykelin yeniden yapılması, Erken Neolitik resim dünyasının repertuvarına
aittir; kadın unsuru ise özellikle kabul edilen ölüler ya da ruhlar kuşuyla bağlantılı
olarak yapılmaktadır. Göbeklitepe ve Nevali Çori'deki Erken Neolitik yerleşimler ...

Ehir Foto Raflar

Author: Beşir Ayvazoğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 50.63 MB
Format: PDF
View: 5567
Download Read Online
Suların ve gökyüzünün tadına varmak için eski Türk kayıklarından daha güzel bir
alet bulunamayacağını söyleyen Abdülhak Şinasi, "Bu kayıklar, dünyanın en ince
ve emsalsiz güzelliğini gözler ve ruhlar için yaşanmış buruya haline getirmek
üzere ... daha uzun, daha dar ve daha ince: "En ufak bir harekette sallanır,
sahilden yaydan fırlamış ok gibi uzaklaşır, suyun yüzünde kırlangıç gibi uçar, her
tarafta dolaşır ve renklerini suya aksettirerek kovalanan bir yunus balığı gibi kayıp
gider".

Author:
Publisher:
ISBN: 9789749601754
Size: 66.78 MB
Format: PDF, ePub
View: 5848
Download Read Online