Haftaya Bak

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 42.66 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6124
Download Read Online
Bunlardan irinin sonu söyle bitmektedir: "Daspina lazreti Meryem) üziintüyle
sallandi ve iko- slardan gözyasi akti/ Sus, Daspina, cok izyasj dökme/ Gene vakit
ve zaman ta- am olriugunda, Istanbul ve Ayasofya bi- m olacaktir". Hiristiyan Batí
kültürü pota- nda eriyen, ... Ca- sim Sakr Kuveyt Ünlver- sitesinde *Jzen)enen bfr
panelde yapfi^l konus- mada Iran'la coärafl blr- liktell§in yaninda müs- terek taril
J ve dlnl bagla- ra sahlp olduklanni söyledl . Parlemeritó Müsté- sari Dr. Riza
Eslrt Ise ...