Haftaya Bak

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 21.33 MB
Format: PDF, Docs
View: 7619
Download Read Online
... gelince ,1 bildiginiz gihi bizim kutsal emanetimiz- j Bu emaneti yerine getirmek
için, basta □ise olmak üzere dostumuz, bütün kurum «kuruluslar çalismaktadir. ...
Ermeni. militanlannin heye- ina gelmesine sebep oluyor, ortalik birbi- ne giriyor.
m unanistan'da ilk ve ortaokullarda oku- ... yapfi^l konus- mada Iran'la coärafl blr-
liktell§in yaninda müs- terek taril J ve dlnl bagla- ra sahlp olduklanni söyledl .