G Rcistan Tarihi

Author: Brosset (Marie-Félicité, M.)
Publisher:
ISBN: 9789751615411
Size: 29.99 MB
Format: PDF
View: 3681
Download Read Online
... arzu ediyorsan söyle, isteğini yapacağım'" dedi. Aziz, yerden ufak bir taş alarak
yaladı, tuz istediğini anlayarak kendisine kırılmamış iki taş verdiler. Aziz, verilen
taştan bir parça kırarak alıp gitti ve bu tuzu geyiklere yalattı. Aziz, ömrünün
sonuna kadar tasvirin önünden ayrılmadı ve öldükten sonra, bugün de,
kaybolmuş olduğu hâlde, hâlâ mucizeler yaratan İsa tasvirini bize bıraktı. Tasvirin
yarattığı mucizeleri saymak, deniz kumunu saymaktan daha güçtür. Bu sayıyı,
mucizeleri yaratan ...

D N Bug N Ve Gelece In G L T Rkiyesi

Author: Mehmet Turgut
Publisher:
ISBN: 9789754512168
Size: 80.51 MB
Format: PDF, ePub
View: 1573
Download Read Online
Meselâ, Osmanlıların kuruluşuyla ilgili Fernand Grenard'ın sözlerini daha önce
gördük. Aynı konuda başka bir tarihçi, meselâ, Fernand Braudel Osmanlı
devletinin kuruluşunu, biraz da mucizelere bağlayarak şu şekilde açıklamaktadır:
"Türk yükselişinin kökeninde üç yüzyıllık ısrarlı çabaları, çetin ve uzun
mücadeleleri ve mucizeleri saymak gerekmektedir. Batılı tarihçiler, özellikle
mucizevî yanı üzerinde çok durmaktadırlar. Gerçekten de mucize ve dinî tutkunun
yeri olan küçük Asya'nın ...

Peygamber Efendimizin Mucizeleri

Author: İbrahim Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 53.71 MB
Format: PDF, ePub
View: 2110
Download Read Online
... bakımından üçe ayrılmıştır: Birincisi, mübarek ruhu yaratıldığından başlayarak,
Peygamberliğinin bildirildiği (bi'set) zamanına kadar olanlardır. İkincisi, bi'setten
vefatına kadar olan zaman içindekilerdir. Üçüncüsü, vefatından kıyamete kadar
olmuş ve olacak şeylerdir. Bunlardan birincilere, (İrhas) yani, başlangıçlar denir.
Her biri de ayrıca görerek veya görmeyip akıl ile anlaşılan mucizeler olmak üzere
ikiye ayrılırlar. Bütün bu mucizeler o kadar çoktur ki, saymak mümkün olmamıştır.

Kuran Mucizeleri Cilt 1

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: HY GROUP
ISBN:
Size: 20.12 MB
Format: PDF, Docs
View: 2031
Download Read Online
Bu sayının büyüklüğünü daha iyi kavramak için şöyle bir karşılaştırma yapmak
yerinde olur. Eğer 1025 sayısını saymak istersek, gece gündüz hiç durmadan
saymamız ve bu işi Dünya'nın yaşından 100 milyon kez daha uzun bir zaman
boyunca sürdürmemiz gerekirdi. Evrendeki farklı dalga boyları, işte bu kadar
geniş bir yelpaze içine dağılmıştır. Güneş'ten yayılan farklı dalga boyları ise, %70'
i 0.3 mikronla 1.50 mikron arasındaki daracık bir sınırın içindedir. Bu aralıkta üç
tür ışık vardır: ...

Muc Ze K Tap Kuran

Author: İbrahim Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 64.23 MB
Format: PDF, Docs
View: 3116
Download Read Online
... 21 22 23 24 25 26 27 Ayrıca kayıp Besmele'yi tamamlayan ayeti ifade eden 27.
sure ve 30. ayetteki sayıları toplarsak 27+30= 57 (19x3) eder. Kayıp Besmele'nin
geçtiği sure numarası Kayıp Besmele'nin geçtiği ayet numarası Toplam 27 + 30
57(19x3) 9. sureden 27. sureye kadar olan tüm sureleri toplarsanız (9+10+11+12
... 23+ 24+25+26+27= 342 (19x18)) sayısını elde edersiniz. Bu sonucu ilave bir
mucize saymak hatalı olur. Çünkü arka arkaya gelen her 19 sayı, 19'un tam
katıdır,.

Hormon Mucizesi

Author: HARUN YAHYA - ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 52.25 MB
Format: PDF
View: 5877
Download Read Online
Hücredeki düzenin yap›tafllar› olan proteinleri inceledi¤imizde ise, önemli baz›
gerçeklerle karfl›lafl›r›z: Her hücre binlerce farkl› türde, bir milyardan fazla protein
molekülü içerir.52 Bunun ne kadar büyük bir rakam oldu¤unu gözünüzde
canland›rmak için flöyle bir örnek verebiliriz: Bir milyar proteini, bir saniyede bir
tane saymak kayd›yla, gece gündüz durmaks›z›n ve hata yapmaks›z›n saymak
tam 32 senenizi al›r. Uyumak, yemek gibi zaruri ihtiyaçlar›n›z› hesaba katarsan›z
, tek ...

Hayat N Mucizeleri

Author: Stefan Zweig
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750712870
Size: 61.71 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6547
Download Read Online
Küçük, saf kalplerimiz, genç göğüslerimizde küt küt atıyordu; tiyatrodan
çıktığımızda artık başka insanlardık, büyülenmiştik ve çok yakın arkadaş
olduğumuz, bu arkadaşlığı da tehlikeye atmak istemediğimiz için, onu birlikte
sevip saymak üzere birbirimize yemin ettik ve çılgınlık böylece başladı. Bizim için
ondan daha önemli bir şey yoktu. Okulda, evde, şehirde ne olup biterse gizemli
bir biçimde ona bağlanıyordu, başka her şey bize boş geliyordu, artık kitapları
sevmiyor ve müziği ...

Mucize Fe Klavye

Author: Erdoğan MERT
Publisher: Erdogan MERT
ISBN: 6058615488
Size: 65.47 MB
Format: PDF, ePub
View: 3460
Download Read Online
Temponuzu sayma hızınız belirlesin, daha hızlı sayın. Önce içinizden sayıyı
söyleyin o anda sırası gelen parmağınız tuşa bassın. Bu şekilde 3 defa 30 saniye
çalışma yapın, toplamda 6 dakika çalışmış olacaksınız. 5. set; çalışmayı bir önceki
setteki temponuzun da üstüne çıkarak yapın. Daha hızlı sayın, tuşlama hızınızı
sayma hızınıza yetiştirmeye çalışın. Parmaklarınızın maksimum hızını
yakalamaya çalışın. 3 defa 30 saniyelik tekrar bittiğinde toplam 7,5 dakikadır
çalışıyor olacaksınız.

Kur An Mucizesi

Author: Muhammed Mütevelli Şaravi
Publisher: Kitap Dünyası
ISBN: 605595995X
Size: 47.93 MB
Format: PDF, ePub
View: 2047
Download Read Online
“Allah'ın nimetini sayacak olsanız bitiremezsiniz.107 Allah'ın zahir ve batın
nimetleri sayılacak olsa, -günümüzde sayma ve tesbitişlemlerinin gelişmesine
rağmen- onları saymakla bitiremeyiz. Bu nedenle Allah'ı ne kadar över ve O'na
ne kadar şükredersek, saymakla tükenmeyen bu nimetlerin hakkını veremeyiz.
Hayatımız boyunca her nefes alışımızda şükretsek bile karşılığını ödeyemeyiz.
Allah'ın bizlere bir fazl ve merhametidir ki, O'na şükretmemizi iki kelimede
kalıplaştırmıştır: ...