Tarih Ve Toplum

Author: İletişim Yayınları
Publisher:
ISBN:
Size: 34.40 MB
Format: PDF, ePub
View: 2815
Download Read Online
Ilk kez. Mehmet AH Pasa 'nin kizi Ley- lâ Hamm 'la evlenen Enver Pasa 'mn bu ev
- liliktenilç kizi, iki oglu olmustur: sirayla, Ayse Celile Hamm (Nôzim Hikmet 'in an-
nesi), Mustafa Celâletlin Bey (Cumhuri- yet'in ilk yillannda ... 14-15 'le verdigi bu
Sahadetname suregöre, Enver Pasa Dersaadet'teki Mekteb-i ldadi-i Sahane'de 4
yil okuduk- tan sonra, 4 yil da Mekteb-i Fünun-u Harbiye-i Sahane'de okumus ve
9 mevcuthi simfin ücUncüsü olarak Piyade Erkâmharp Yüzbasisi olmustur.

Sl M Ansiklopedisi Ahl K Amar

Author: Türkiye Diyanet Vakfı
Publisher:
ISBN:
Size: 79.75 MB
Format: PDF, Docs
View: 6202
Download Read Online
Daha sonra Medresetü'1-Müte- hassısîn'in Felsefe, Kelâm ve Hikmet-i İlâhiyye
Şubesi'ne girdi. ... Şubat 1921 'de İbtidâ-i Dâhil Medresesi ilm-i nefs
müderrisliğine tayin edildi ve aynı yıl eylül ayında bu görevi içtimaiyat
müderrisliğine çevrildi. ... Bekir Sıtkı Sencer, Akseki'nin vefatına şu tarihi
düşürmüştür: «İrciî» fermanı geldikte Diyanet Başkanı / Azm-i Uk- bâ eyledi
mağfur ola mesrur ola / Kud- siyan « cevher »le tanzim ettiler târihini/ Aksekili
Hamdi Efendi'nin durağı nur ola" (h. 1370).

T Rkiye Diyanet Vakf Sl M Ansiklopedisi

Author: Türkiye Diyanet Vakfı
Publisher:
ISBN: 9789753894029
Size: 15.98 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2978
Download Read Online
Hâfız-ı ŞTrâzî ve Kemâl-i Hucendi'yi örnek alan bu şiirlerden bir kısmına bazı
mecmualarda rastlanmaktadır. Edgard Blochet. ... BİBLİYOGRAFYA : Lûtfî Diuanı(
haz ismail Hikmet Ertaylan). İstanbul 1960, s. ... 572; Safryyüddin. Le(a1- fü't-tauâ'
if (trc Ch Schefer). Paris 1883-85, l, 105; Sekkâkî. Dîuân-ı Sekkâki. British
Museum, Ör., nr. 2079, vr. 2-b(haz. Kemal Eraslan. Meulâ- nâ Sekkâkî Divanı,
Ankara 1999); Handmlr. Ha- bîbü's-siyer. Tahran 1271, III, 199; Zeki Velidî Togan.
Çagataiskii ...

Haftaya Bak

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 34.58 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4757
Download Read Online
Вал aynaklar Hz. Peygamber ve Uk ûç hallfeyl leraber sayar. Hz. All'yi ayinrlar.
Baalan la Hz. AB ve büyük oglu Hz. Hasan i da ryni kategortye kovarlar.
Tarusmali fakat on derece önemli Ыг konudur bu. Aslin- la. Müslümanlarm
cemaat.hallnden dev- et hallne geçis serüvenldlr tartisilan. Ama Wise kimse
konuya bu acidan yaklas- naz. Çûnkû. bütün otorltelerln Qzerlnde mlasüklan
husus, söz konusu àonemln Islam devlett model!" olduiudur. Bura- lan hareketle.
Müslümanlar Içln Ideal ...