Tarih Ve Toplum

Author: İletişim Yayınları
Publisher:
ISBN:
Size: 52.30 MB
Format: PDF, Mobi
View: 498
Download Read Online
... Hamm 'la evlenen Enver Pasa 'mn bu ev- liliktenilç kizi, iki oglu olmustur:
sirayla, Ayse Celile Hamm (Nôzim Hikmet 'in an- nesi), ... 14-15 'le verdigi bu
Sahadetname suregöre, Enver Pasa Dersaadet'teki Mekteb-i ldadi-i Sahane'de 4
yil okuduk- tan sonra, 4 yil ... Mektubu yazan Enver Pasa'mn kizlann- dan
MUnevver Hamm 'in kocasi vesair Oktav Rifat Horozcu 'nun babasidir. ... O
çadirlar ile mesâlelerin manza- rasi ve musiki sesleri el'an hatinmda men$uk [iz
birakmis] kalmistir.

Sl M Ansiklopedisi Ahl K Amar

Author: Türkiye Diyanet Vakfı
Publisher:
ISBN:
Size: 11.53 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5422
Download Read Online
Daha sonra Medresetü'1-Müte- hassısîn'in Felsefe, Kelâm ve Hikmet-i İlâhiyye
Şubesi'ne girdi. ... Şubat 1921 'de İbtidâ-i Dâhil Medresesi ilm-i nefs
müderrisliğine tayin edildi ve aynı yıl eylül ayında bu görevi içtimaiyat
müderrisliğine çevrildi. ... geldikte Diyanet Başkanı / Azm-i Uk- bâ eyledi mağfur
ola mesrur ola / Kud- siyan « cevher »le tanzim ettiler târihini/ Aksekili Hamdi
Efendi'nin durağı nur ola" (h.

Haftaya Bak

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 71.30 MB
Format: PDF, Mobi
View: 580
Download Read Online
Hikmet Özdemir `l "_-lı. ... Вал aynaklar Hz. Peygamber ve Uk ûç hallfeyl leraber
sayar. ... Aslin- la. Müslümanlarm cemaat.hallnden dev- et hallne geçis
serüvenldlr tartisilan. Ama Wise kimse konuya bu acidan ... 13 yil süren Mekke
döneml, yalmzca blr çUe doneml olarak a- rahr. ... ö- 5 zenll davTandiklan,
yapúkla- n düzenlemelerln Islama uy- gunlugu konusunda da let va aldiklan bl-
Unmektedlr.

T Rkiye Diyanet Vakf Sl M Ansiklopedisi

Author: Türkiye Diyanet Vakfı
Publisher:
ISBN: 9789753894029
Size: 24.15 MB
Format: PDF, Docs
View: 4830
Download Read Online
Hâfız-ı Şîrâzî ve Kemâl-i Hucendî'yi örnek alan bu şiirlerden bir kısmına bazı
mecmualarda rastlanmaktadır. ... 998 numarada kayıtlı bir mecmua içinde, Gül ü
Nevruz ile birlikte) M. Fuad Köprülü bunun doğru olmadığını söylemiş [lA, III, 292)
. ... BİBLİYOGRAFYA : Lûlfı Diuanuhaz İsmail Hikmet Ertaylan). ... Mecâlisü'n-
nefâis, TSMK, Revan Köşkü, nr. ... istifa etmemesini telkin ettiği ve hilâfeti
savunduğu için İstiklâl mahkemesinde yargılanarak beş yıl hapis cezasına
çarptırıldı; fakat kendi ...