Uluslararas Konferans Atat Rk L K Ve Modern T Rkiye

Author: Ankara Üniversitesi. Siyasal Bilgiler Fakültesi
Publisher: Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi
ISBN:
Size: 45.62 MB
Format: PDF, ePub
View: 1722
Download Read Online
Bunlar ya vilayetteki bazı memurlar, ya da kendi başlarına bir gazete çıkarma
düşüncesinde olanlardı. ... İrade-i Milliye, kapanışından sonra 19 Nisan 1921 '
den itibaren yeniden yayınlanmaya başladığında Gaye-i Milliye Gazetesi bir süre
 ...

Aylar

Author: Kaynak: Wikipedia
Publisher: Books LLC, Wiki Series
ISBN: 9781233400362
Size: 73.82 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5558
Download Read Online
Kaynak: Wikipedia.

Belge Ve Tan Klarla Samsun Dan Ankara Ya

Author: Baki Sarısakal
Publisher:
ISBN:
Size: 46.72 MB
Format: PDF, ePub
View: 2198
Download Read Online
19 Mayıs 1919 - 23 Nisan 1920 Baki Sarısakal ... 44 İttihâd ve Terakkî'nin ileri
gelenlerinden Sadrazam Talat Pasa, 3 Eylül 1918'de Avrupa'ya yaptığı
seyahatinde müttefiklerin barış ... Subaylar ve sivil memurlar şereflerini muhafaza
ettiler.

Memurlar

Author: Ömer Bozkurt
Publisher:
ISBN:
Size: 63.26 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4728
Download Read Online
Soru kâğıtları dağıtılırken, memurlara, bunun salt bir bilimsel araştırma olduğu
herhangi bir idari ya da siyasi yönü olmadığı ... Buraya kadar anılan işlemlerden,
soru kâğıtlarının uygulanması 14 Nisan 1978 tarihinde başlamış ve 11 Mayıs
günü ...

Ermenilerce Tal T Pa A Ya Atfedilen Telgraflar N Ger Ek Y Z

Author: Şinasi Orel
Publisher:
ISBN:
Size: 32.93 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6988
Download Read Online
“0) Gerçek Belge No: VIl “İradei Seniye, 140 “23 Mart 1331 (5 Nisan 1915) “Sivas
ilinin Tenus kazasının Gemerek ... B) İdarede Ermeni Memurlar Andonian'ın
alındığını ileri sürdüğü sözde katliam kararından sonra Osmanlı Hükûmet ...

Seyahatnamelerde Bursa

Author: Nurşen Günaydın
Publisher:
ISBN:
Size: 62.99 MB
Format: PDF, ePub
View: 3373
Download Read Online
Dahiliye Nezareti Memurin-i Kalem Müdürü Ohannes Ferid'" Heyetin yazı işlerini
yürütmek için memurlar ... Nisan. 1919 günü öğle saatlerinde Bursa'ya gelen
Heyet-i Nâsiha, istasyonda parlak törenlerle karşılandı. İstasyon'da toplanmış
olan ...

Yeni Osmanl D Ncesinin Do U U

Author: Şerif Mardin
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750513738
Size: 16.21 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4730
Download Read Online
Anahtar mevkilere getirilen bu memurlar, ne Türk nüfusu ve ne de daha aşağı
bürokrasi tarafından sükunetle kabul edilmişti. Halk kitlesinin ... Nâmık Kemâl,
ecdadını, İran'da Nadir Şah'a karşı sürdürülen savaşın gâlibi olan Sadrazam
Topal Osman Paşa'ya kadar izlemişti. ... 223 Ziyâ Paşa, “Yeni Osmanlılardan bir
Zat Tarafından Matbaamıza Gönderilip Derc Olunan Hâtıralar,” Hürriyet, 5 Nisan
1869, s. 7.

Siyasal Bilgiler Fakultesi Dergisi

Author: Ankara Üniversitesi. Siyasal Bilgiler Fakültesi
Publisher:
ISBN:
Size: 68.20 MB
Format: PDF, ePub
View: 6770
Download Read Online
Memurlardan Yakınma : Mebusların belki en fazla ele aldıkları konu memurlar ve
halkın onlardan çektikleri olmuştur. ... Ya da varolan, memurluk ve subaylıktan
gelen mebuslar da bu yakınmaları haklı görmüş, hiç olmazsa seslerini
çıkarmamışlardır. ... 1) 7 Nisan 1877 de Ankaradan Süleyman Refik Bey şöyle
diyor : «Mülkümüzde tevellüd edegeleri bir takım fenalıklarm ekserisi, büyük ve
küçük ...

Osmano Lullari Nin Drami

Author: Kadir Misiroǧlu
Publisher:
ISBN:
Size: 69.39 MB
Format: PDF
View: 5799
Download Read Online
Nermin, başka bir tayyareyle Paris yerine Atina'ya gitti. Çünkü hayatını bu nâzik ...
O derecede ki, memurlar Nermin'e senin pasaportun muzavverdir diye ithama da
kalktılar. Derdini kime anlatırsın? ... Yani 14 Nisan sene 1962... Tabii kendisini ...

1453

Author: Meryem Aybike Sinan
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051629939
Size: 17.52 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5270
Download Read Online
3 Nisan'dan 29 Mayıs'a Fetih Günlüğü Meryem Aybike Sinan ... Her yıl Surrei
Hümayun denen özel memurlar ve hacılardan meydana gelen bir alayı Kâbe'ye
gönderiyor, mukaddes yerlerin bakım ve tamirini ... Babasının tahtı devralmasıyla
kendini Manisa'ya atan genç Mehmet, bu son yaşadıkları karşısında iyice
bilenmişti.