Uluslararas Konferans Atat Rk L K Ve Modern T Rkiye

Author: Ankara Üniversitesi. Siyasal Bilgiler Fakültesi
Publisher: Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi
ISBN:
Size: 51.15 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5305
Download Read Online
ye'yi kapatma arzusu vardı. Bunlar ya vilayetteki bazı memurlar, ya da kendi
başlarına bir gazete çıkarma düşüncesinde olanlardı. Nitekim, İrade-i Milliye
gazetesi kapandıktan birkaç hafta sonra Gaye-i Milliye 'nin ... Gaye-i Milliye ile
Hâlis Turgut'un yönetiminde olan İrade-i Milliye arasında bir çekişme olduğu
anlaşılmaktadır. İrade-i Milliye, kapanışından sonra 19 Nisan 1921 'den itibaren
yeniden yayınlanmaya başladığında Gaye-i Milliye Gazetesi bir süre daha
yayınına devam etmiş ...

Memurlar

Author: Ömer Bozkurt
Publisher:
ISBN:
Size: 66.69 MB
Format: PDF
View: 687
Download Read Online
Ne var ki soru kâğıtlarında bazı sorular memurlar tarafından farklı oranlarda
cevaplandırılmıştır. ... Soru kâğıtları dağıtılırken, memurlara, bunun salt bir
bilimsel araştırma olduğu herhangi bir idari ya da siyasi yönü olmadığı açıklıkla
anlatılmış, isimlerini yazmamaları gerektiği tekrarlanmış bu şekilde güvenlerinin
tam olması ve içtenlikle yanıtlamaları ... Buraya kadar anılan işlemlerden, soru
kâğıtlarının uygulanması 14 Nisan 1978 tarihinde başlamış ve 11 Mayıs günü
tamamlanmıştır.

Aylar

Author: Kaynak: Wikipedia
Publisher: Books LLC, Wiki Series
ISBN: 9781233400362
Size: 56.60 MB
Format: PDF, Docs
View: 5819
Download Read Online
Kaynak: Wikipedia.

Belge Ve Tan Klarla Samsun Dan Ankara Ya

Author: Baki Sarısakal
Publisher:
ISBN:
Size: 56.87 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6441
Download Read Online
19 Mayıs 1919 - 23 Nisan 1920 Baki Sarısakal. ' Bana yol göstermek nezaketinde
... vardı, beni o heyete mi gönderiyorsunuz ?' 44 İttihâd ve Terakkî'nin ileri
gelenlerinden Sadrazam Talat Pasa, 3 Eylül 1918'de Avrupa'ya yaptığı
seyahatinde müttefiklerin barış hakkındaki düşüncelerini öğrenmeye çalışmıştı. ...
Padişah, veliaht (Vahdettin) âyan ve mebusan meclisleri, Talat Paşa subaylar,
halk ve memurlar memleketin kurtarılmış olduğuna kaniydiler. Fakat harbin dört
sene süreceğine ...

Bak

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 49.85 MB
Format: PDF
View: 6805
Download Read Online
İçişleri Bakanlığı' mn Hizbullah'a yönelik operasyonları sürerken Başbakanlık
Takıp Kururu da kamu çalışanlarını sıkı takibe aldı. Bundan sonra her ay düzenli
olarak memurlar BTK'ya şikayet edilecek. Başbakanlık Takip Kumlu, önceki gün
gece geç saatlerde kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği genelgede, irticaya
bulaştığı ileri sürülen devlet YENİ BINYIL Devlet merkezli tartışma I* ki gün önce
şöyle demiştik: "18 Nisan seçimleri sonrası yaşanan bazı olumlu gelişmelere
rağmen, ...

Ermenilerce Tal T Pa A Ya Atfedilen Telgraflar N Ger Ek Y Z

Author: Şinasi Orel
Publisher:
ISBN:
Size: 60.43 MB
Format: PDF, Docs
View: 268
Download Read Online
“0) Gerçek Belge No: VIl “İradei Seniye, 140 “23 Mart 1331 (5 Nisan 1915) “Sivas
ilinin Tenus kazasının Gemerek nahiyesinde 1.800 metre karelik arsa üzerine, 17
metre yüksekliğinde bir çan kulesi ile 2 kapı ve 12 pencereyi kapsayacak şekilde
20 metre uzunluk, 15 metre genişlik ve 9 metre yüksekliğinde Ermeni ... B)
İdarede Ermeni Memurlar Andonian'ın alındığını ileri sürdüğü sözde katliam
kararından sonra Osmanlı Hükûmet teşkilâtında Ermeniler görevlerine devam
etmişlerdir.

Yeni Osmanl D Ncesinin Do U U

Author: Şerif Mardin
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750513738
Size: 12.85 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3541
Download Read Online
Anahtar mevkilere getirilen bu memurlar, ne Türk nüfusu ve ne de daha aşağı
bürokrasi tarafından sükunetle kabul edilmişti. Halk kitlesinin Enderun'a alınan ...
Nâmık Kemâl, ecdadını, İran'da Nadir Şah'a karşı sürdürülen savaşın gâlibi olan
Sadrazam Topal Osman Paşa'ya kadar izlemişti. Büyük babası, Şemseddin Bey,
III. ... 223 Ziyâ Paşa, “Yeni Osmanlılardan bir Zat Tarafından Matbaamıza
Gönderilip Derc Olunan Hâtıralar,” Hürriyet, 5 Nisan 1869, s. 7. 224 Nâmık Kemâl
, “Fırkamız ...

Seyahatnamelerde Bursa

Author: Nurşen Günaydın
Publisher:
ISBN:
Size: 38.89 MB
Format: PDF, ePub
View: 4240
Download Read Online
Nisan.1919 günü saat 17' de İstanbul'dan hareket etti... Heyet geceyi vapurda
geçirdi. 17 Nisan sabahı özel bir trenle Mudanya'dan Bursa'ya hareket edildi. Bur
- sa'ya gelene kadar yol üzerinde bulunan istasyonlarda, polis, jandarma,
öğrenciler ve halk heyete karşı sevgi gösterilerinde bulundular. 17. Nisan. 1919
günü öğle saatlerinde Bursa'ya gelen Heyet-i Nâsiha, istasyonda parlak
törenlerle karşılandı. İstasyon'da toplanmış olan memurlar, halk, öğrenciler ve
askerler tarafından ...

Yeni Iftlik Beldesi

Author: Necdet Zeki Gezer
Publisher: Kemal Gözler
ISBN: 9757338974
Size: 40.28 MB
Format: PDF, Docs
View: 1637
Download Read Online
Geçmişte yaşanan olaylar, insanların belik de en zor yılları olan yaşlılığı
güvenceye almak için sosyal güvenlik kurumları oluşturulmasını zorunlu kılmıştır.
Ülkemizde ilk emeklilik kanunu 1 Nisan 1949 tarihinde çıkarılmıştır. Bu kanun
hükümlerine göre 1.1.1950 tarihinde Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar
Kurumu (SSK) kurulmuştur. Emekli Sandığı'na memurlar, SSK'Ya da herhangi bir
işyerinde çalışan işçiler zorunlu üyedir. Maaş veya ücretlerinin belli bir bölümü
kurumunca kesilir.

Osmano Lullari Nin Drami

Author: Kadir Misiroǧlu
Publisher:
ISBN:
Size: 25.52 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4633
Download Read Online
Nermin, başka bir tayyareyle Paris yerine Atina'ya gitti. Çünkü hayatını bu nâzik,
kibar (?!) Mısır küçük memurlarından ... O derecede ki, memurlar Nermin'e senin
pasaportun muzavverdir diye ithama da kalktılar. Derdini kime anlatırsın?
Allahtan olacak bizi teşyie gelenlerden biri ... Protestan Cemiyeti'ne gidip
kendisini takdim etti. Halbuki Mısırlı gayretli memurlar bu vahşeti yapmasaydı
Nermin 14 Nisan yerine 13 Nisan'da varacak ve Simad ismindeki
OSMANOĞULLARININ DRAMI 315.