Pervin Abla

Author: Mahmut Yesari
Publisher:
ISBN:
Size: 47.52 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6061
Download Read Online
Kendimden, kalbimdeki bu dalgalardan, ruhumdaki bu ummandan korkuyorum...
Yıldızların beni yakmak için birer kıvılcım gibi başıma dökülmelerinden,
gölgelerin siyah kanatlarıyla beni sıkıp boğmalarından, bulutların birer iri taş gibi
bu tahta kalaslarla örtülü kovuğun üzerine yuvarlanmalarından korkuyorum.
Kurşun, obüs, şarapnel, süngü, hiç, hiç birinden korkmuyorum!.. Beynimin içinde
yuva yapan bir canavar beni korkutuyor.. Sineklerin vızıltısı karanlıklara
saklanmış binlerce ...

T Rk Kad N Airleri

Author: Taha Ay
Publisher:
ISBN:
Size: 18.96 MB
Format: PDF, ePub
View: 4963
Download Read Online
ANABOLU KADINLARINA Bakdikça yiiziiniize aksiniz vurdu bana Ne§'e dolu söz'
t'rim büriindü bir duraana Birer hirer gtinerek ruhumdaki isjiklar Almmda — Sizin
gibi — belirdi kiri§iklar Dudaklarim biikiüdii bikmisj gibi camndan Çekiîdi zerre ...
yaz kaldi ne bahar Çamhkta firtina vair Vah§ile§dikce kirlar Betim benzim soluyor
llluyor öliim sesi Geliyor sinsi sinsi Bir canavar pençesi Bäk kalbimi yoluyor
TEVFÎKA NESÎBA Nesiba hanim Istanbulda dogmustur, §eref pa§a zade Sait —
75 —