Sefiller

Author: Victor Hugo
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051550518
Size: 60.26 MB
Format: PDF, Docs
View: 7657
Download Read Online
Tam Metin, 3 Cilt Tek Kitap Halinde,

Sefiller Cilt 2

Author: voho
Publisher: B4oks Guıd4s Mast4r
ISBN:
Size: 43.65 MB
Format: PDF
View: 4469
Download Read Online
Sefiller Cilt 2 - Victor Hugo VICTOR HUGO SEFİLLER Dünya Klasikleri Romantik akımın ilk kuramcısı ve şefi Victor Hugo’nun Sefiller adlı bu romanı 19.

Sefiller 1

Author: voho
Publisher: B4oks Guıd4s Mast4r
ISBN:
Size: 45.86 MB
Format: PDF
View: 1419
Download Read Online
Yaşam yarıda kalmış bir tümcedir.

Sefiller Les Miserables

Author: Victor Hugo
Publisher: Yalı Yayınları
ISBN:
Size: 67.91 MB
Format: PDF
View: 5189
Download Read Online
Birkaç karakterin yaşamını ve birbirleriyle alakasını ele alan roman daha çok eski mahkûm Jean Valjean'ın yaşam mücadelesi ve kefaretini ödemeye çalışmasına odaklanır.

Son As R T Rk Edebiyat Tarihi Yazan

Author: Mustafa Nihat Özön
Publisher:
ISBN:
Size: 14.33 MB
Format: PDF, Mobi
View: 7569
Download Read Online
Bu eserin kitap şeklinde çıktığı yıl, Ruzname-i Ceride-i Havadis gazetesi, Victor
Hugo'nun1 (1802 - 1885) gene ayni yıl içinde neşredilmiş ve dilimizde Sefiller
diye şöhret bulmuş olan romanını Mağdurin hikâyesi nemiyle hulâsa şeklinde
tefrikaya başladı. - Birinci tercümenin tamamıyle eski inşa dilinden bir numune
olmasına mukabil bu ikinci gazete tefrikası, hulâsa edilmesinin de tesiriyle, o
zamanki gazete dilinde idi. Bunlardan bir müddet sonra Voltaire'in ' (1694-1778)
Mikromega ...

1862 1910 Y Llar Aras Nda Victor Hugo Dan T Rk Eye Yap Lan Terc Meler Zerinde Bir Ara T Rma

Author: Zeynep Kerman
Publisher:
ISBN:
Size: 69.91 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 7209
Download Read Online
Sefiller, 2 c. bir arada, çev. Mehmet Cihangir, Ankara 1957, Kültür Matbaası, 272
s. Köy ve Eğitim Yayınları : 18 Çocuk ve Gençlik Klasikleri : 1 8 — Sefiller (l.c
tercüme) İst. 1959, Ak Kitabevi, 320 s. — Sefiller (2-5. c. tercüme) İst. 1959, Ak
Kitabevi, 2. c. 43-640 s.; 3. c. 644-960 s.; 4. c. 963-1280 s.; 5. c. 1283-1560 s. —
Sefiller, 1. c. 2. bsk. çev. A.B. Sıtkı, İst. 1961, Yeni matbaa, 176 s. — Sefiller, (2. c.
tercüme) İst. (d.t. 1961), 177-496 s. — Sefiller (3-5.c.) çev. A.B. Sıtkı, İst. 1963, Ak
Kitabevi ...

Tarih Ve Toplum

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 10.88 MB
Format: PDF, Docs
View: 2853
Download Read Online
Victor Hugo'nun "Sefiller"5 adlı eserini tam olarak çevirir. Sırada Alexsandre
Dumas'nın "Monte Kristo"6 su vardır. 1911 yılında ayrıca: "Kanlı İntikam", "Ahrar
mı Ittihad mı", "İskambil Falı", Trab- lusgarp ve Devlet-i Aliyye-i İtalya Vakayi-i
Harbiyesi", "Şark Sokağı Esrarı' adlı kitapları yayımlanır. 1912 yılında Rütbesi
Binbaşı, yeni görevi ise: "Harbiye Nezareti Sıhhiye Dairesi Ecza Müfettişi" ve "
Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye" dergisinin yayın kurulu üyeliğidir. Yayınlarımız tabiiki
devam ediyor.