1960 Tan G N M Ze

Author: Suavi Aydın
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750520629
Size: 78.77 MB
Format: PDF
View: 4667
Download Read Online
1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi, genellikle tarih yazımı geleneğinin kapsamlı bir şekilde eğilmediği bir dönemin tarihini anlatıyor.

Horasan Dan Anadolu Ya T Rkiye Tarihi

Author: Oğuz Ünal
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051552200
Size: 52.68 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1107
Download Read Online
720 TURAN, Selçuklular Tarihi, s.83. 721 KÖYMEN, Selçuklu Devri Türk Tarihi, s.
247. 722 KÖYMEN, Selçuklu Devri Türk Tarihi, s.247. 723 TURAN, Selçuklular
Tarihi, s.84. 724 ÖZTUNA, Türkiye Tarihi, c.1, s.412. 725 ÖZTUNA, Türkiye Tarihi,
c.1, s.412. 726 TURAN, Selçuklular Tarihi, s.85-86. 727 YINANÇ, Türkiye Tarihi
Selçuklular Devri, c.I, s.43. 728 TURAN, Selçuklular Tarihi, s.88. 729 Bk.
Yukarıda “Selçuklu Sultanlarının Oğuzlara Yurt Bulma ve Fetih Siyaseti” başlıklı
bölüm.

T Rkiye Tarihi

Author: İbrahim Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 32.47 MB
Format: PDF, Docs
View: 3488
Download Read Online
... Web:http://www.noktaekitap.net http://www.noktaekitap.com Bu kitabın tüm
hakları ve sorumluluğu İbrahim SARI'ya aittir.. Kapak: NOKTA E-KİTAP
Yayınlayan: NET MEDYA YAYINCILIK Nokta E-Book International Publishing
TÜRKİYE TARİHİ Anadolu'ya MÖ II. yy'da İskitler akınlar düzenlemiş bir. 2.

K Sa Osmanl T Rkiye Tarihi

Author: Kudret Emiroğlu
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 975052067X
Size: 57.42 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2835
Download Read Online
İmam Mâturîdî ve Maturidilik, Tarihi Arka Plan, Hayatı, Eserleri, Fikirleri ve
Maturidilik Mezhebi, Kitâbiyât Yayınevi, Ankara, 2003. Küçük, Yalçın; Türkiye
Üzerine Tezler 1908-1978, Tekin Yayınevi, İstanbul, 1978. Layard, Henry Austen;
Nineveh and Its Remains, ed. H. W. F. Saggs, (1849'daki ilk baskısından kısaltılıp
notlandırılmış metin), Routledge & Kegan Paul, Londra, 1970. Levend, Agâh Sırrı;
Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara,
1972.