Ki Cihan Sultan Hazret Muhammed Sallallahu Aleyhi Ve Sellem

Author: Nilüfer KAHYA
Publisher: Blue Dome Press
ISBN: 6056627705
Size: 32.91 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5336
Download Read Online
Efendiler Efendisi, altı yaşlarında iken Hazreti Âmine, hem kocasının kabrini hem
de oradaki akrabalarını ziyaret etmek üzere O'nunla birlikte Medine'ye gitti. ...
Zaten yetim olan oğlunu öksüz bırakıp gideceğine yanıyor, sürekli ağlıyordu.

Kar Nca Basmaz Efendiler

Author: Şerif Yusuf
Publisher: Sufi
ISBN: 6059778038
Size: 80.63 MB
Format: PDF
View: 343
Download Read Online
Yetimlerin yüzündeki rahatlığı görünce bir kere daha anladım ki hikmet ehli
insanlar ile oturup kalkmalıyız. ... Bu olay çok defa yaşanınca en sonunda
tüccarlar verilecek son fiyatı teklif ettiler. hakkında Bunun üzerine oradaki
tüccarlar Hz.

Elo

Author: Abbas Sayar
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051551751
Size: 10.36 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1673
Download Read Online
Onbire doğru Ali Efendinin başı yalnızlamıştı. Yusuf içeri girdi ... Ali Efendi, ufak
bir müşkülüm var. Geldim de katını bu yüzden rahatsız ettim. Bir yetimin işi.
Ucunda cümlemiz için dua var, sevap var. ... Ali Efendi yaygın oturuşuna son
verdi.

Bir Devrin Efendisi Lhan Ak N

Author: İLHAN AKIN
Publisher: İLHAN AKIN
ISBN:
Size: 17.19 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2517
Download Read Online
İsteğim odur ki, gözün gibi bak onlara...” diyerek, son nefesini vermiş, ruhunu
teslim etmişti gerçek sahibine. Gözü yaşlı üç yetim bırakmıştı geride. Yedi
yaşlarında Ahmet, ondan iki yaş küçük Hasan ve en küçüğü olan Hatice'yi
emanet etmişti ...

Osmanl Kanunn Meleri Ve Hukuk Tahlilleri

Author: Ahmed Akgündüz
Publisher:
ISBN:
Size: 39.57 MB
Format: PDF, ePub
View: 4127
Download Read Online
Mücerred yetîm aldı deyü cevabla teslim tezkeresin vermemek gerekdir. Zira bu
düzme kul oğlunu efendi kapusuna getürüb bu kul oğlumuzdur deyü ahar fevt
olmuş yetîmin akçesini almak içün getürürlerse odalarının vekil-harc ve ihtiyarları
 ...

Tarihi Ve Sosyo K Lt Rel Y Nden Konya Meram Detse Ye Ildere

Author: Ahmet Şeref Ceran
Publisher:
ISBN:
Size: 19.13 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3177
Download Read Online
H. 18 Yağcı oğlu Osman Ziraatçı 155 H. 19 Merhum Ahmet oğlu Yetim Mehmet
Yetimdir. İaneyle idare ediyor. H. 20 Hüseyin oğlu Seyit Mehmet Hizmet 58 H. 21
Mehmet Sadrettin oğlu Yakup Efendi Ziraatçı 175 H. 22 Mustafa oğlu Süleyman ...

Kainat N Efendisi

Author: Murat Balıbey
Publisher: NUH YAYINLARI
ISBN:
Size: 51.41 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6258
Download Read Online
... Cevheri Zât, Durre-i Beyzâ, Durr-i Yetîm, Şems-i Kevneyn, Şems-i Subhân,
Âfitâb-ı Evc-i Dîn, Neyyir-i A'zam, Sehâb-ı Rahmet, ... Böylece onun oğlu Masruh
ile emzirdiği diğer kimseler olan Allah Resûlu'nün amcaları Hamza ve Mahzum ...

Ke K L Dergisi 25 Say

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 55.72 MB
Format: PDF
View: 670
Download Read Online
Hattât Hâmid, Halîm, Hulûsî Efendi, Hacı Kâmil Efendi, Neyzen Emîn Efendi, son
resmî Tuğrakeş Hakkı Efendi, Nuri ... kitap sanatlarına malzeme üreten
mürekkepçi, aharcı, zer-varakçı, kalemtraşçı gibi zümre artık yetim evlâd
mesabesindeydi.

Sar Calarl Hac Veliler

Author: Ahmet Şeref Ceran
Publisher:
ISBN:
Size: 43.76 MB
Format: PDF, Docs
View: 7154
Download Read Online
... Vilayetinin Orta Sinan Mahallesi sakinlerinden Hacı Veliyüddin oğlu İsa Efendi,
Konya Şer'i Mahkemesine gelerek Konya Yetim Malları Müdürü olup, vasi tayin
edilen Hacı Hızır oğlu Haydar Efendi huzurunda Hacı Musa oğlu Mehmet Efendi
 ...